วิธีดูอัญมณี

[ IF ] คุณภาพดีเยี่ยม ไม่มีตำหนิ เป็นพลอยสะอาด


[ VVS ] คุณภาพดีเยี่ยม มีตำหนิน้อยมาก ไม่สามารถเห็นตำหนิได้ด้วยตาเปล่า


[ VS ] คุณภาพดี มีตำหนิเล็กน้อย มองเห็นได้ไม่ชัดด้วยตาเปล่า


[ SI ] คุณภาพปานกลาง มีตำหนิเด่นชัดเล็กน้อย มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า


[ I ] มีตำหนิเด่นชัดเจน คุณภาพตามสภาพของพลอย


Rss
Givenchy playsuit

Givenchy playsuit

Wednesday, Dec 31, 2014

Givenchy playsuit..

Read More
แสดง 1 ถึง 1 ของ1 (1 หน้า)